Prezesi dostaną nagrody?

Jest wniosek rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o przyznanie nagród zarządowi spółki, tj. prezesowi Zbigniewowi Matuszczakowi i wiceprezesowi Andrzejowi Roguskiemu. – Z decyzjami poczekamy aż zakończą się walne zgromadzenia wspólników we wszystkich miejskich spółkach – mówi prezydent Agata Fisz.

Ubiegły rok Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zakończyło zyskiem w wysokości 2 550 000 zł netto. Walne zgromadzenie wspólników odbyło się jeszcze w kwietniu br. Po zebraniu rada nadzorcza spółki, której przewodniczy były dyrektor ds. technicznych MPGK, Henryk Dżaman, zwróciła się do właściciela, czyli prezydenta miasta, o przyznanie nagród dla członków zarządu, prezesa Zbigniewa Matuszczaka i wiceprezesa Andrzeja Roguskiego. Nagroda miałaby wynieść równowartość miesięcznego wynagrodzenia.
– Wniosek wpłynął, ale decyzja nie została jeszcze podjęta – mówi Agata Fisz. – Poczekamy, aż odbędą się walne zgromadzenia wspólników we wszystkich miejskich spółkach. Ostatnie zostało zaplanowane na końcówkę czerwca. Spodziewamy się wniosków z innych spółek, dlatego dopiero po zakończeniu wszystkich walnych podejmiemy decyzje odnośnie nagród dla prezesów. (ps)