Prezydent dorzucił 150 000 zł

Wybrano firmę, która dokończy budowę i wyposażanie Parku Jana Pawła II. Prezydent zdecydował się na dołożenie brakującej kwoty.


Projekt na doposażenie parku Jana Pawła II pochodzi od samych mieszkańców, którzy złożyli go w IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Zakładał powstanie drogi rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Nadbystrzyckiej, a także chodnika ze schodami w kierunku budynku Wyżynna 45. Obok istniejącego już chodnika przy ulicy Wyżynnej powstać ma również droga rowerowa.

Na dnie wąwozu, przy amfiteatrze, w pobliżu bloku Szmaragdowa 44 zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci. Obok istniejącej już w wąwozie siłowni miał być ustawiony placu do parkuru (tor przeszkód na którym można trenować skoki). Na doposażenie tej części parku na Czubach ratusz planował początkowo przeznaczyć kwotę 1 154 052, 22 zł. Jednak po otwarciu ofert okazało się, że wszystkie firmy życzą sobie większych kwot za wykonanie.

Najtańsza była oferta firmy Eksam MSM z Lublina – 1 306 242, 41 zł. i to ona ostatecznie została wybrana wykonawcą zadania. Na jego dokończenie zadania ma czas do 30 listopada br.

To już drugi w tym roku przetarg na dokończenia parku Jana Pawła II. Poprzedni, styczniowy, zakończył się bez rozstrzygnięcia i został unieważniony. (EM.K.)