Prezydent szuka wybitnych

Na nagrody mogą liczyć autorzy najlepszych prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz doktoranckich, które dotyczą rozwoju gospodarczego Lublina. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2017 r.


W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2000 złotych. Dodatkową nagrodą dla autorów najlepszych tematów są staże w Urzędzie Miasta Lublin. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczości 2017. Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem miasta i podnoszeniem jego konkurencyjności. Prace konkursowe wraz z załącznikami oraz formularzem zgłoszeniowym, streszczeniem pracy i potwierdzeniem obrony należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, pl. Litewski 1, 20-80 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”. Konkurs przeprowadzany jest od 2010 r. (EM.K.)