Prezydent w odroczeniu

Główna Komisja Orzekająca przy Ministerstwie Finansów, która na 30 stycznia wyznaczyła rozprawę w sprawie możliwego naruszenia przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka (PO) i sekretarza miasta Andrzeja Wojewódzkiego dyscypliny finansowej publicznych poprzez zawarcie przez miasto umów najmu powierzchni biurowych w budynkach, które dopiero miały powstać, nie wydała orzeczenia w sprawie. Rozprawę odroczono bez podania kolejnego terminu.
O sprawie podpisania przez ratusz w 2014 roku, bez przetargu, umów najmu powierzchni biurowej od deweloperów w budynkach przy ul. Spokojnej i Czechowskiej, które dopiero miały powstać, pisaliśmy wielokrotnie. Umowy ostatecznie zostały przez miasto wypowiedziane, a komisja orzekająca przy RIO w Lublinie stwierdziła, że nie doszło do naruszenia prawa, bo w momencie, kiedy zostały zawierane, przepisy nie nakazywały w takiej sytuacji ogłoszenia przetargów (został wprowadzony w 2016 roku). W międzyczasie rządy w kraju objęło PiS i ministerstwo finansów odwołało się od orzeczenia komisji przy RIO do Głównej Komisji Orzekającej w Warszawie. GKO wyznaczyło rozprawę na 30 stycznia. Oczekiwany werdykt jednak nie zapadł. Rozprawę odroczono, nie wyznaczając kolejnego terminu. Orzeczenie komisji będzie miało niebagatelne znaczenie, bo przy uznaniu winy samorządowców GKO może nawet orzec karę zakazu pełnienia funkcji związanych z zarządzaniem publicznymi finansami. (rev)