Procedury spełnione, będą miliony

Przebudowa placu Litewskiego kosztowała 48,8 mln zł

To już pewne – projekt „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” dostanie blisko 42 miliony złotych unijnego dofinansowania. Dzięki temu ratusz otrzyma refundację ponad połowy kosztów poniesionych na modernizację placu Litewskiego i dofinansowanie do planowanej na przyszły rok modernizacji deptaka na Krakowskim Przedmieściu.


Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził pozytywną ocenę merytoryczną i formalną projektu i skierował go do podpisania umowy.– Całkowita wartość projektu to 67,805 mln zł, dofinansowanie wyniesie 41,933 mln zł. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku o płatność za koszty poniesione na rewitalizację placu Litewskiego. Zwrot będzie dotyczył dofinansowania do kosztów kwalifikowanych – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.
Pierwsza transza dofinansowania trafi do kasy miasta jeszcze w tym roku. Kolejna w przyszłym. – Po zrealizowaniu drugiej części projektu, czyli rewitalizacji deptaka – precyzuje Beata Krzyżanowska. BACH