Profilaktyka ratuje przed śmiercią

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zorganizowało Dzień Drzwi Otwartych. W sobotę, 2 lutego w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Centrum można było wykonać badania i spotkać się ze specjalistami.


Celem akcji jest przede wszystkim edukacja zdrowotna i przekonanie mieszkańców Lublina do korzyści płynących z profilaktyki przeciwnowotworowej. W ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum można było m.in. skonsultować się ze specjalistami w zakresie chirurgii onkologicznej i ginekologii, ocenić niepojące zmiany skórne czy uzyskać informacje o refundowanym przez NFZ sprzęcie medycznym dla pacjentów onkologicznych.

Według statystyk coraz więcej osób w Polsce choruje na nowotwory złośliwe – np. rokrocznie rak piersi wykrywany jest u 17 tysięcy kobiet, z których 6 tysięcy umiera. Jak specjaliści z Polskiej Unii Onkologii, według prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ciągu 15-20 lat podwoi się liczba zachorowań na nowotwory, a rak stanie się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku. W naszym kraju, pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 15-20 lat ( z 30% do 45% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej. Polska Unia Onkologii z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem zaapelowała do rządu o wdrożenie całościowego wieloletniego programu walki z rakiem i zapewnienie mu finansowania. (EM.K.)