Progi ustalone

110 punktów wystarczy tegorocznym absolwentom gimnazjów, by zostać przyjętym do I LO i II LO w Chełmie. Ci, którzy zamierzają kontynuować naukę w technikach, w procesie rekrutacyjnym muszą zdobyć minimum 65 punktów.
Dyrektorzy chełmskich szkół ponadgimnazjalnych ustalili zasady naboru do pierwszych klas w roku szkolnym 2017/2018. Jeśli chodzi o progi punktowe, nic się nie zmieniło. Żeby zostać przyjętym do I LO i II LO wystarczy mieć 110 punktów. Próg punktowy do III LO został ustalony na poziomie 95, a do IV LO – 90. Tegoroczni absolwenci gimnazjów, którzy chcą kontynuować naukę w technikach, będą musieli uzyskać co najmniej 65 punktów. Przyszłym uczniom szkół branżowych wystarczy 30 pkt.
Dyrektorzy ustalili też minimalną liczbę oddziałów, jakie od 1 września br. utworzą poszczególne szkoły ponadgimnazjalne. Najwięcej Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO, bo aż siedem, z czego pięć w technikum i dwa w liceum. Sześć pierwszych klas ma uruchomić I LO im. S. Czarnieckiego, a pięć – II LO im. G. Orlicz-Dreszera. IV LO z kolei utworzy trzy oddziały, w tym dwa integracyjne. Pięć klas, z czego cztery technikum i jedną „zawodówkę” planuje Zespół Szkół Technicznych, zaś cztery (trzy technikum i jedną zasadniczą) – Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Po trzy oddziały mają uruchomić Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 5, dwa w technikum i jeden w zawodówce.
W obecnym roku szkolnym w poszczególnych szkołach utworzono następującą liczbę oddziałów: ZSE i III LO – 10, I LO – 8, II LO – 5, IV LO – 3, ZST – 8, ZSBiG – 3, ZSGiH – 5 oraz ZSZ nr 5 – 4.
– Zasady naboru ustalili sami dyrektorzy szkół i według nich będą planować organizację roku szkolnego 2017/2018 – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie. – Wydział je zaakceptował. Sugerowaliśmy, aby zaplanować mniej oddziałów, bo w każdej chwili, jeśli chętnych będzie więcej, niż miejsc, możemy wyrazić zgodę na utworzenie jeszcze jednej czy dwóch klas. (ptr)