Prognoza na bogato. Czy się spełni?

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Chełma, wprowadzając do niej szereg inwestycji. Wśród nich jest modernizacja oświetlenia ulicznego, remont pałacu Kretzchmarów, rozbudowa monitoringu miejskiego, zagospodarowanie Glinianek. Planowanych przedsięwzięć jest mnóstwo, ale czy wszystkie dojdą do skutku?

Na połączonym posiedzeniu komisji budżetu i rozwoju gospodarczego oraz porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego radni z zainteresowaniem przysłuchiwali się wypowiedzi Marzeny Guzowskiej, skarbnik miasta, informującej o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Omawiała ona wprowadzane do WPF „nowe zadania”. Wśród nich jest Lubelskie Centrum Piłki Nożnej, na które przeznaczono 8 tys. zł. Za te pieniądze z tegorocznego budżetu opracowana ma być tzw. opinia urbanistyczno-architektoniczna dotycząca boisk treningowych. Z kolei kwota zapisana na tę inwestycję w WPF na 2023 r. to 4 mln zł, a w latach 2024-2026 – 41 mln zł jako wkład własny w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Tak wielką kwotę na wkład własny urzędnicy planują pozyskać z emisji obligacji.

Kolejna ogromna inwestycja wpisana do WPF to „Budowa Obwodnicy Południowej miasta Chełm”. Z tegorocznego budżetu przeznaczono 5 tys. zł na usługi eksperckie, dzięki którym opracowane ma być studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe przedsięwzięcia. W WPF na 2023 r. na budowę południowej obwodnicy zapisano 3 mln zł, a na lata 2024-2028 r. – 100 mln zł, po 20 mln zł na każdy rok (pieniądze z otrzymanej dotacji). Skarbnik Guzowska poinformowała, że budowa obwodnicy wyceniana jest wedle szacunku z 2021 r. na 248 mln zł. Innym, „nowym zadaniem” wprowadzonym do WPF jest „remont Pałacu Kretzchmarów” (siedziba Urzędu Stanu Cywilnego), na które miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Do WPF wpisano także inne zadania i są to: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa systemu monitoringu miejskiego, zagospodarowanie Glinianek, budowa parkingów i modernizacja ścieżek rowerowych w mieście, drugi etap wymiany wiat przystankowych oraz budowa „Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskie”j, a także utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej. Na tych siedem przedsięwzięć w tegorocznym budżecie przeznaczono po symbolicznym tysiącu złotych.

– Natomiast na 2023 rok przeznaczamy na te zadania łączną kwotę milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych i jest to zabezpieczenie planu na wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w perspektywie 2022-2027 – tłumaczyła skarbnik Guzowska.

W przypadku modernizacji otoczenia Glinianek projekt zgłoszony ma być do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie jako projekt strategiczny w ramach nowej, unijnej perspektywy. Dzięki temu uzyskać ma status „pozakonkursowego”, a według urzędników realne jest rozpoczęcie prac nad Gliniankami w przyszłym roku. Z kolei Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Chełm chciał poznać lokalizację planowanych w ramach jednego z „nowych zadań” parkingów.

Iwona Gnyp, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm oznajmiła, że ratusz zamierza składać w 2023 r. wnioski na dofinansowanie budowy parkingów na obrzeżach miasta, tj., przy ul. Hrubieszowskiej i Zawadówka, bo tu miasto ma swój teren. Radny Baranowski słusznie zauważył, że jest potrzeba budowy parkingów, ale w centrum miasta – w okolicach ratusza, targowisk, sklepów i tam, gdzie jest duży ruch.

Odpowiedziano mu, że w chwili obecnej jest możliwość uzyskania dotacji na budowę parkingów na obrzeżach Chełma, a na parkingi w centrum miasta trzeba szukać źródeł dofinansowania, ale i one są w planie. Radny Baranowski dopytywał też, na jakim etapie jest inna inwestycja wpisana do WPF – budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw. Jej realizację przewidziano w latach 2021-2023, ale podejmowaną na sesji uchwałą zdejmowano część przeznaczonych wcześniej na to pieniądzy. Urzędnicy tłumaczyli, że na razie nic na tę inwestycję nie wydano, innymi słowy – jeszcze jej nie rozpoczęto, ale ma to być realizowane w ramach dużego projektu planowanego w Kumowej Dolinie.

Zarówno na komisjach, jak i na sesji radni jednogłośnie głosowali za przyjęciem zmian w WPF oraz w budżecie miasta. (mo)