Projektują przedłużenie Lubelskiego Lipca

Koszt przedłużenia ulicy Lubelskiego Lipca 80, od skrzyżowania z ulicą Cukrowniczą do ulicy Krochmalnej, ratusz szacuje na ok. 50 mln zł

Na ok. 50 milionów złotych ratusz szacuje prace związane z przedłużeniem ulicy Lubelskiego Lipca 80 od skrzyżowania z ulicą Cukrowniczą do ulicy Krochmalnej. Wstępny projekt dotyczący przedłużenia tzw. Trasy Zielonej poznamy latem tego roku.
– Zgodnie z umową projektant powinien nam przedłożyć dokumentację budowy ul. Lubelskiego Lipca 80 od ul. Cukrowniczej do skrzyżowania z Krochmalną i Diamentową w wakacje – informuje Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza.
Po wykonaniu wstępnej wersji projekt zostanie zaprezentowany publicznie. Zainteresowana sprawą jest rada dzielnicy Za Cukrownią, której bezpośrednio dotyczy wspominana inwestycja.
Rada dzielnicy zapowiada, że bacznie go przeanalizuje, zwracając uwagę zwłaszcza na doprowadzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do terenów przy ulicy Dzierżawnej i Ciepłej, które w przyszłości znajdą się między kilkupasmową „wylotówką” z miasta a Bystrzycą. – Ten rejon nie może zostać pominięty w tej kwestii – zaznacza Lidia Kasprzak-Chachaj, przewodnicząca rady dzielnicy Za Cukrownią.

– Odprowadzanie wody ma tu szczególne znaczenie. Jest to teren przy Bystrzycy, pochylony właśnie do jej koryta, co widać zwłaszcza po opadach. Liczymy na bieżące informowanie mieszkańców o kolejnych ustaleniach oraz gwarancję, że odwodnienie i prace drogowe zostaną wykonane w jednym projekcie – dodaje przewodnicząca rady dzielnicy Za Cukrownią.
Przedłużenie ulicy Lubelskiego Lipca jest bezpośrednio związane z zabudową przy ulicy Dzierżawnej i Ciepłej. Część z nieruchomości miasto wywłaszczy pod budowę drogi, w ramach tzw. specustawy drogowej. Mieszkańcy będą mogli otrzymać lokale zastępcze, m. in. w nowych blokach na osiedlach Felina, o czym mówił w maju zeszłego roku prezydent miasta.
W rejonie pojawią się nowe skrzyżowania przedłużonej ulicy Lubelskiego Lipca 80 z ulicami Włościańską i Przeskok. – W momencie, gdy wstępna wersja projektu będzie gotowa i zaakceptowana przez Zarząd Dróg i Mostów, pokażemy ją radzie dzielnicy. Robimy tak praktycznie w przypadku każdej inwestycji – dodaje Karol Kieliszek. – Sam kosztorys jednak jest częścią projektu wykonawczego. Gdy dokumentacja będzie gotowa, będziemy mogli operować już określonymi kwotami. BCH