Na te projekty można było głosować

1. „Akcja – Kino Plenerowe” – organizacja plenerowych, weekendowych pokazów filmowych w okresie wakacyjnym na terenie trawiastym za kościołem św. Kingi – wartość projektu 25,5 tys. zł
2. Alternatywa dla osiedla Wschód i usprawnienia rowerowe w mieście – budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów i rodziców z wózkami od strony chodnika na Kosynierów do chodnika wzdłuż pawilonu „Ziarenko”, podpórki dla rowerzystów w obrębie skrzyżowań, stojaki u-kształtne oraz stacja naprawy rowerów – wartość projektu 99 996 zł
3. Autonomiczne parkingi dla motocykli – projekt polega na wyznaczeniu miejsc parkingowych w bezkolizyjnych, bezpiecznych i ogólnodostępnych lokalizacjach (8 propozycji) – wartość projektu 27,1 tys. zł
4 „Badam-Poznaję-Wiem” – zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS nr 2 – wartość projektu 100 tys. zł
5. Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 – stworzenie kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego, jazdy na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, ale również miejsce spotkań, które zachęci do aktywności fizycznej – wartość projektu 100 tys. zł.
6. Budowa zatoki parkingowej (na sześć samochodów) i dojścia do furtki przy ogrodach działkowych „Piwonia” – 55 tys. zł.
7. „Dajmy im szansę” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, przeznaczone dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych – wartość projektu 100 tys. zł.
8. Dni fotografii im. Leonarda Karpiłowskiego – trzydniowy cykl wydarzeń związanych z fotografią – wartość projektu 25 tys. zł.
9. Interaktywna ścieżka edukacyjna na terenie Zespołu Szkół nr 2 – wartość projektu 100 tys. zł.
10. „Inwestycja na lepsze jutro” – przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8 i utworzenie nowych pomieszczeń – sal terapeutycznych, które służyć będą udzielaniu wielospecjalistycznej pomocy w zakresie terapii i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością – wartość projektu 70 tys. zł.
11. Letnie potańcówki w muszli koncertowej – cykl imprez tanecznych dla mieszkańców Świdnika w muszli koncertowej MCUS w Świdniku – wartość projektu 9 tys. zł.
12. „Mediastrefa” – czytelnia multimedialna w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej – wartość projektu 100 tys. zł.
13. „Mega Szkoła” – zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSO nr 1 – wartość projektu 100 tys. zł.
14. „Na dobry początek II” – projekt specjalistyczny skierowany do dzieci ze Świdnika, wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej czy innych zaburzeń utrudniających codzienne funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, domu, środowisku – wartość projektu 100 tys. zł
15. Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta od istniejących ścieżek przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Spółdzielczą do ul. 3-go maja – wartość projektu 64 tys. zł.
16. Odwodnienie terenów przyległych do zamkniętego wysypiska przy ul. Krępieckiej – wykonanie drenu z rury drenarskiej, w rękawie z włókniny i obsypanej płukanym piaskiem – wartość projektu 69,6 tys. zł.
17. „Pora na Seniora” – zajęcia muzyczno-taneczne dla osób dorosłych, które nie tylko poprawią sprawność ruchową, ale także wpłyną na zdrowie fizyczne i psychiczne – wartość projektu 11,7 tys. zł
18. Remont chodnika przy ul. Okulickiego od ul. K.K. Baczyńskiego do ul. Wyspiańskiego – wartość projektu 60 tys. zł.
19. Rewitalizacja ogólnodostępnego boiska przy ul. 3-go maja i jego adaptacja na park sportowy do street workout i kalisteniki – wartość projektu 80 tys. zł.
20. „Rodzinne Wyzwania” – projekt edukacyjny dla rodzin ze Świdnika, mający na celu pomoc w budowaniu poprawnych relacji rodziców z dziećmi, podnoszenie świadomości i edukacja rodziców w zakresie spędzania wolnego czasu z dzieckiem – wartość projektu 59 973 zł.
21. „Sensoryczny Park Wyobraźni” – w wydzielonej części ogrodu przy Przedszkolu nr 4. Będzie stymulował rozwój fizyczny i intelektualny dzieci, budował wrażliwość i ciekawość świata. Poprzez zaangażowanie zmysłów pobudzi kreatywność i samodzielność dzieci – wartość projektu 99 985 zł.
22. Siłownia plenerowa dla Adampola – projekt ma na celu budowę ogólnodostępnej siłowni plenerowej dla mieszkańców Świdnika, ale przede wszystkim tych z osiedla Adampol – wartość projektu 54 740 zł.
23. „Świdnik ma Głos” – projekt muzyczno-edukacyjny skierowany do młodzieży, seniorów, ale również nauczycieli. Projekt zakłada 3 aktywności: warsztaty dla młodzieży w wieku 10-18 lat, warsztaty muzyczne dla seniorów oraz szkolenia z emisji i rehabilitacji głosu dla nauczycieli – wartość projektu 58 tys. zł.
24. Warsztaty edukacyjne „Polskie tańce narodowe”– zajęcia taneczne zapoznające z dziedzictwem narodowym – wartość projektu 12,3 tys. zł.