Promocja, szkoda gadać…

Wyjątkową aktywnością wykazuje się po wakacjach radny Jakub Osina (ŚWS). Tylko we wrześniu złożył trzy interpelacje, rozliczając, a przy okazji krytykując władze powiatu: a to za blokowe głosowanie przez radę nad przyjęciem protokołów z trzech różnych sesji, a to za rewolucję kadrową w powiatowej geodezji, a ostatnio za wydatki na promocję powiatu…


Pod koniec września Osina zwrócił się do starosty o uszczegółowienie złożonej przez zarząd powiatu informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. Interesowało go, na co dokładnie poszło 1093,5 zł, oznaczone jako „wydatki w zakup usług ekspertyz i opinii”, 16 372,70 zł, wydane na „promocję” oraz dlaczego z zaplanowanych na cały rok ponad 2,5 mln złotych na cyfryzację zasobów geodezyjnych powiatu przez sześć miesięcy wydano tylko 356 tys. zł.

Żadnych sensacyjnych wydatków radny nie odkrył, ale nie spodobało mu się to na co powiat wydaje pieniądze przeznaczone na promocję. Jak wynika z rozliczenia przedstawionego, w odpowiedzi na interpelację przez sekretarza powiatu Mirosława Kwiatosza 1093,5 zł powiat wydał na wykonanie kilku wycen i opinii technicznych z zakresu prawa o ruchu drogowym (wskazując dokładnie biegłych i rzeczoznawców, z którymi zawarto umowy). – Wybór rzeczoznawców i biegłych dokonywany był w drodze rozeznania rynku – doprecyzował sekretarz Kwiatosz. Podobnie precyzyjne zestawienie wydatków otrzymał radny w kwestii wydatków promocyjnych.

Tu, jak wynika z odpowiedzi, poza niewielkimi jednorazowymi fakturami za wydruk wizytówek i publikację życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych w prasie, od lutego powiat co miesiąc płaci 1230 zł miejskiej spółce sportowej MKS Avia Świdnik, na podstawie zawartej 1 lutego 2019 roku umowy sponsoringu, a w czerwcu zapłacił 10 tys. złotych firmie Lazur (Restauracja Dwór Choiny) za „Usługę gastronomiczną w związku z organizacją Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka”.

W sprawie wątpliwości radnego o zrealizowanie w pierwszym półroczu tylko piętnastu procent zaplanowanych na cały rok wydatków na cyfryzację powiatowych zasobów sekretarz wyjaśnił, że w tym przypadku poziom i termin wykonania wynika z terminów odbioru poszczególnych etapów umów, zawartych w związku z realizacją projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

– Na 30 czerwca powiat dostał do zapłaty i uregulował pięć (na kwotę 356 tys. zł – od. aut.) z trzynastu planowanych na 2019 rok faktur. Na 30 września wydatki w ramach realizacji projektu e-Geodezja wynosiły już 956 115,09 zł, a na koniec roku zgodnie z planem będzie wydane założone 2 548 620,23 zł. – wylicza w odpowiedzi na interpelację sekretarz Kwiatosz.

O ile zestawienia dotyczące wydatków na ekspertyzy i e-geodezję nie wzbudziły zastrzeżeń radnego Osiny, to co do wydatków na promocję zastrzeżenia ma on poważne.

– Patrząc na przedstawione wydatki w tym zakresie, promocja powiatu skupia się na dwóch rzeczach – wspieraniu Avii Świdnik, której prezesem do końca ubiegłego roku, tj. do czasu objęcia funkcji starosty, był Łukasz Reszka oraz „zakupie usług gastronomicznych”. Pozostawiam to bez komentarza. Niech mieszkańcy powiatu sami sobie odpowiedzą, czy to jest najlepsza promocja powiatu za publiczne pieniądze – komentuje z przekąsem Jakub Osina. JN