Prorektor zrezygnował

o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk

O. prof. Marcin Tkaczyk nie jest już prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na razie nie wyznaczono jego zastępcy.


Ksiądz profesor Marcin Tkaczyk funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pełnił od września br. Motywem decyzji opuszczenia stanowiska były powody osobiste. Przed nominacją ks. prof. pełnił obowiązki dziekana Wydziału Filozofii KUL. Jako prorektor zstąpił prof. Andrzeja Derdziuka, który w maju br., po blisko trzech latach pracy, też złożył rezygnację z funkcji prorektora ds. nauki i rozwoju. (EM.K.)