Prymusi z rządowymi stypendiami

Na widowni Sali Błękitnej LUW obok stypendystów zasiedli ich dumni rodzice i nauczyciele

232 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Lubelszczyzny odebrało we wtorek, 7 października, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dyplomy z rąk wojewody i lubelskiego kuratora oświaty.


Jako stypendyści Prezesa Rady Ministrów, co miesiąc otrzymają 258 złotych. Pieniądze będą im wypłacane przez rok. Na ten cel państwo przeznacza ponad 10 milionów złotych. W województwie lubelskim jest w sumie 237 tak zdolnych uczniów (pięcioro z nich odebrało swoje dyplomy w Warszawie). – Potrzebujemy zdolnej młodzieży, która ma wiedzę i może się swoimi zdolnościami dzielić ze społeczeństwem – podkreślał wojewoda Przemysław Czarnek, który jednocześnie zachęcał młodzież do pozostania na Lubelszczyźnie i wybór lokalnych uczelni. Najlepsi w swoich szkołach uczniowie musieli mieć nie tylko doskonałe wyniki w nauce, ale również wzorowe zachowanie i dodatkowe osiągnięcia w postaci wygranych konkursów czy olimpiad przedmiotowych. (EM.K.)

Stypendyści z Lublina:

Agata Antoniak, klasa III I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica; Martyna Ewa Berej, klasa III, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, Piotr Bielak, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, Magdalena Małgorzata Bojarska, klasa II, Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, Sebastian Jakub Chodorowski, klasa II, X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Julia Cudak, klasa III, Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Melania Czarska, klasa III, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, Jakub Dobosz, klasa II, XXIV Liceum Ogólnokształcące, Agata Drwal, klasa II, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego, Justyna Ewelina Gałat, klasa IV, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Kornelia Gancarz, klasa III, XII Liceum Ogólnokształcące, Weronika Gogół, klasa III, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klaudia Janikowska, klasa II, Liceum Plastyczne, Zofia Janowska, klasa III, Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Guzmana, Klaudia Wiktoria Kałdunek, klasa III, XVI Liceum Ogólnokształcące, Dariusz Knap, klasa III, Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Paweł Jan Kowalski, klasa II, Technikum Energetyczno-Informatyczne, Paulina Krocz, klasa II, XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów, Aleksandra Wiktoria Kulbaka, klasa III, XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, Kamila Kwaśniak, klasa III, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, Patrycja Monika Lipczyńska, klasa IV, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Monika Lis, klasa III, IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Patryk Maczyński, klasa IV, Niepubliczne Technikum Leśne, Alicja Gabriela Madycka, klasa II, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej, Anna Michalska, klasa II, Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Justyna Małyska, klasa II, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Piotr Matysiak, klasa III, Technikum Budowlano-Geodezyjne, Anna Michalska, klasa II, Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Jarosław Marcin Mitrus, XVII Liceum Specjalne, Cezary Mydlak, klasa II, XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Kamil Olszak, klasa IV, Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Samochodowych, Michał Orkiszewski, klasa III, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, Patryk Ostojski, klasa IV, Technikum Przemysłu Spożywczego, Natalia Panek, klasa IV, Technikum LIDER, Emil Pausz, klasa IV, Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, Julia Pikul, klasa II, Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie, Michał Prus, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Weronika Rekiel, klasa III, Technikum Chemiczne, Aleksandra Anna Siczek, klasa III, XXVII Liceum Ogólnokształcące, Wioletta Skiba, klasa IV, Technikum Usługowo-Gospodarcze, Magdalena Emilia Skomorowska, klasa III, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie, Konrad Krzysztof Sobczak, klasa III, Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku, Weronika Studzińska, klasa III, XV Liceum Ogólnokształcące, Zuzanna Sypuła, klasa III, Liceum Ogólnokształcące LIDER, Krzysztof Tomasz Ślaski, klasa III, Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, Sławomir Śpiewak, klasa IV, Technikum Specjalne nr 2, Filip Uniłowski, klasa II, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I, Magdalena Zielińska, klasa IV, Technikum Transportowo-Komunikacyjne, Paulina Ewelina Żuchowicz, klasa III, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja.

Stypendyści ze Świdnika:

Aleksandra Basiak, klasa II, III Liceum Ogólnokształcąca z Oddziałami Integracyjnymi, Weronika Górska, klasa III, Technikum Nr 2 w Świdniku, Katarzyna Agnieszka Kowalczyk, klasa II, I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego, Jakub Michna, klasa II, II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Magdalena Suszek, klasa IV, Technikum Nr 1.