Przebudowa w połowie drogi

Remont objął wymianę nawierzchni ulicy, przebudowę chodników i wykonanie ścieżki rowerowej po obu jej stronach

Coraz bliżej do ukończenia budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin. Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień przyszłego roku. To obecnie jedna z największych inwestycji drogowych w Lublinie. Koszt całości budowy to 87,5 mln zł.


Nowy odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino połączy się z alejami Solidarności w węźle Sławin. Budowa jest już na półmetku. 1,2-kilometrowy odcinek ma mieć dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Po remoncie ulica Nałęczowska zmieni swój dotychczasowy bieg i poprowadzona będzie wiaduktem nad ulicą Bohaterów Monte Cassino. Nowa droga usprawni połączenie z Warszawą mieszkańcom dzielnic Czuby, Konstantynów czy Węglin.
Zakończył się również remont odcinka Bohaterów Monte Cassino do ulicy T. Zana i fragmentu ul Armii Krajowej. Remont objął całkowitą wymianę starej nawierzchni jezdni oraz przebudowę chodników i wykonanie ścieżki rowerowej po obu jej stronach. Nowa droga na odcinku do ul. Zana posiada cztery pasy ruchu. Zmieniła się także lokalizacja przystanków. Likwidacji uległo również jedno z przejść dla pieszych, mieszczące się na wprost pawilonów przy ulicy Irydiona, a droga dla bezpieczeństwa została oddzielona od chodnika metalowymi barierkami. Odremontowano również kładkę łączącą osiedle Błonie z osiedlem Krasińskiego. (EM.K.)