Przebudowa ulic na Zachodzie w tym i przyszłym roku

Chełmscy radni dołożyli brakujące 1,1 mln zł i urzędnicy mogą już podpisywać umowę na przebudowę dróg na osiedlu Zachód. Inwestycja została jednak rozłożona w czasie i część robót będzie realizowana w 2024 roku.

Jedna ze zmian budżetowych przyjętych przez radnych na ostatniej sesji (27 lutego) dotyczyła przebudowy dróg na osiedlu Zachód. Od blisko roku miasto próbuje znaleźć wykonawcę tego przedsięwzięcia, ale kolejne przetargi są unieważniane z powodu zbyt drogich ofert. Ostatni ogłoszono w styczniu i jedyna złożona oferta opiewa na 14,6 mln zł, podczas gdy miasto planowało wydać na to zadanie 13,5 mln zł. Na sesji radni zgodzili się dołożyć brakujące pieniądze, ale dopytywali o to, dlaczego wydłużono tę inwestycję i ma być ona realizowana także w 2024 r.

– Obserwując dzisiejsze zmiany w wieloletniej prognozie finansowej mam wrażenie, że zadania są rozciągane w czasie z uwagi na potrzebę zabezpieczenia im odpowiedniego finansowania – stwierdziła radna Agata Fisz, prosząc urzędników o szczegóły dotyczące przetargu i wyłonienia wykonawcy na przebudowę dróg na osiedlu Zachód.

Radny Mirosław Czech przypomniał, że prace na osiedlu Zachód były planowane jeszcze na 2022 rok, potem przeszły na 2023, a teraz na 2024 rok. Marzena Guzowska, skarbnik miasta, tłumaczyła, że ze względu na duży zakres prac budowlanych przebudowa dróg na Zachodzie jest planowana na dwa lata, a umowa musi być zawarta na dłuższy okres. Ale zwróciła uwagę, że i tak większa część prac, opiewająca na ponad 9 mln zł będzie realizowana w tym roku.

– Przetarg na przebudowę dróg na osiedlu Zachód ogłaszaliśmy sześć razy – oznajmił Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm. – W ostatnim przetargu wybraliśmy wykonawcę, ale do najniższej oferty zabrakło nam 1,1 mln zł. Teraz będziemy mogli podpisać umowę. Zadanie jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a to też wymaga odpowiedniego czasu, zdobycia pozwolenia na budowę.

Przypomnijmy. Inwestycja na osiedlu Zachód obejmuje przebudowę następujących dróg: gen. Maczka, Zachodniej, gen. Andersa, Szarych Szeregów i Synów Pułku, a także m.in. odcinka Legionów Polskich i przedłużenie ul. Koszarowej w kierunku SP nr 7. (mo)