Przecinają wstęgę za wstęgą

Termomodernizacja szkoły w Łopienniku Nadrzecznym, remonty dróg i mostu na Łopie. – Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dzięki dotacjom z rządowego programu „Polski Ład” zrealizowaliśmy inwestycje na ponad 12 mln zł – podliczył ostatnio, nie omieszkując się tym pochwalić w mediach społecznościowych, wójt gminy Łopiennik Górny, Artur Sawa.

– Most, droga i szkoła, które ostatnio oficjalnie otwieraliśmy, są jednymi z największych i najdroższych zadań, jakie przyszło nam realizować. Cieszy nas bardzo, że poprzez te inwestycje zmienia się radykalnie na korzyść funkcjonowanie miejscowości, w których one powstały i miejscowości sąsiednich – podkreśla wójt Sawa. – Wspólnie postawiliśmy sobie ambitny cel i wspólnie ten cel osiągnęliśmy. I choć problemów było rzeczywiście bardzo dużo, większość z nich była wynikiem skali realizowanych zadań, lecz efekt realizacji spełnił nasze oczekiwania – dodaje.

Wójt ma na myśli przeprowadzone w ostatnich miesiącach trzy spore inwestycje: rozbudowę drogi powiatowej wraz z budową mostu na rzece Łopa (wartość – 4,8 mln zł, dofinansowanie – 3,4 mln zł), modernizacja drogi gminnej Łopiennik Nadrzeczny-Łopiennik Podleśny (wartość – 2,9 mln zł, dofinansowanie – 2,8 mln zł) oraz termomodernizacja SP w Łopienniku Nadrzecznym (wartość – 4,5 mln zł, dofinansowanie – 3,6 mln zł).

Wójt Sawa podziękował za pomoc w realizacji inwestycji, m.in. staroście krasnostawskiemu Andrzejowi Leńczukowi, przewodniczącemu rady powiatu Witoldowi Boruczence (który pochodzi z gminy Łopiennik Górny), dyrektorowi ZDP w Krasnymstawie Markowi Klusowi i poseł Teresie Hałas. (kg)