Przedsiębiorco, skorzystaj!

Staże, prace interwencyjne, bony szkoleniowe – to tylko niektóre z form wsparcia, jakie w tym roku bezrobotnym i pracodawcom oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku. Przedsiębiorcy mogą skorzystać także ze szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków już się rozpoczął.


W ubiegły piątek, 9 marca, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyło się XIII Świdnickie Forum Pracodawców. Forum zrzesza podmioty (firmy i instytucje działające na terenie powiatu), których celem jest działanie na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia.
– Spotkanie było okazją, by poinformować naszych partnerów o środkach, jakimi dysponujemy w 2018 roku i planowanych działaniach aktywizacyjnych wobec pracodawców i osób bezrobotnych. Mam namyśli np. staże, szkolenia, prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy i bony szkoleniowe – wyjaśnia Marcin Troć, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku.
Świdniccy przedsiębiorcy mogą ubiegać się też o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
– Szkolenia finansowane z KFS dają możliwość kształcenia nie tylko pracowników firm, ale też pracodawców. Mogą być to kursy zawodowe, kształcenie ustawiczne albo studia podyplomowe. Na doszkalanie jednego pracownika w ciągu roku pracodawcy mogą przeznaczyć środki w wysokości trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, ale w ramach priorytetów określonych przez ministerstwo – muszą być to kursy dotyczące zawodów deficytowych w naszym regionie, albo też nowych technologii – podkreśla M. Troć.
Nabór wniosków na szkolenia w ramach KFS już się rozpoczął. Potrwa on do 19 marca, ale już zapowiadane są kolejne. PUP w Świdniku ma na ten cel zagwarantowane 200 tys. zł. Jeśli jednak po wyczerpaniu tych środków nadal będą chętni, urząd może wystąpić o dodatkowe środki.
Świdnicki Urząd Pracy wnioskuje też o dodatkowe fundusze z rezerwy ministerstwa.
– W ramach rezerwy będziemy mogli się ubiegać o środki dotyczące np. programów regionalnych. Już kontynuujemy podpisany w grudniu 2017 roku Program Regionalny „Drogi Mosty Rzeki”, w ramach, którego realizujemy roboty publiczne na terenie powiatu. Będziemy mieć także dotacje w ramach Programu „Rozwój Przedsiębiorczości” dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą – mówi szef świdnickiego PUP. (w)