Przedsiębiorcy będą radzić

W środę odbyło się spotkanie nowo utworzonej powiatowej rady przedsiębiorczości działającej przy staroście krasnostawskim. Jej szefem został Bogusław Domański, właściciel firmy Krautex.

– Rada jest organem pomocniczym i jej zadaniem jest wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego – mówi Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie. W skład rady wchodzą przedsiębiorcy: Lech Berezowski, Janusz Mazurek, Radosław Szymaszek, Jolanta Strefner, Radosław Parka, Tadeusz Matwiej, Piotr Szewczyk, Jarosław Jagiełło, Bogusław Domański, Andrzej Łoński, Tadeusz Sobótka, Marek Wereszczyński i Bartosz Kalman.

Wszyscy oni odebrali akty nominacyjne z rąk starosty Andrzeja Leńczuka. W spotkaniu wzięli też udział: wicestarosta Marek Nowosadzki, sekretarz powiatu Ewa Gajewska, skarbnik powiatu Janusz Cięciera, a także Janusz Miś – koordynator Zespołu Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów i Monika Puzio z oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu. Podczas obrad członkowie gremium wybrali na swojego przewodniczącego Bogusława Domańskiego, właściciela firmy Krautex z gminy Łopiennik Górny, która zajmuje się skupem ziół i sterylizacją warzyw.

Jego zastępcą został Radosław Parka z gminy Gorzków, który też zajmuje się skupem ziół. – Do zadań powiatowej rady przedsiębiorczości należeć będzie m. in.: zbudowanie inkubatora przedsiębiorczości, stworzenie specjalnej strefy przemysłowej z uwzględnieniem planów zagospodarowania terenu, czy powstanie targowiska miejskiego – informuje Kliszcz. Ponadto rada jako organ opiniujący będzie wnioskować, co można poprawić na terenie każdej z gmin i jakie obrać kierunku rozwoju.

Zajmie się również diagnozą barier w rozwoju przedsiębiorczości. Podczas posiedzenia jego uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego „Strefa inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu platformą współpracy w regionie – Nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w oparciu o ustawę o wspieranie inwestycji”, wygłoszonego przez Janusza Misia z ARP w Tarnobrzegu. (k)