Przedsiębiorcy czekają na obiecane pieniądze

Samo przyjmowanie wniosków przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości na dotacje dla firm dotkniętych przez pandemię koronawirusa trwało zaledwie 4 sekundy. Z wypłatą pieniędzy jest znacznie gorzej. Choć od naboru minęły już cztery miesiące to na blisko 40% środków jeszcze nie zostały podpisane umowy! Na razie LAWP przekazał firmom niewiele ponad 19 milionów złotych, czyli zaledwie 25% obiecanych pieniędzy.


– Umowy o dofinansowanie są nieustannie podpisywane w siedzibie LAWP lub korespondencyjnie. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa obsługiwanych jednocześnie może być jednak nie więcej niż 4 beneficjentów. Wg stanu na 19 listopada br. wypłacono łącznie środki w zakresie 628 umów na kwotę 19 397 762,28 zł, a do wypłaty zatwierdzono kolejne 342 umowy na kwotę 11 473 433,73 – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dlaczego podpisywanie umów i wypłaty pieniędzy przedsiębiorcom tak się ślimaczą? Remigiusz Małecki zaznacza, że choć do oceny wniosków z naboru skierowani zostali dodatkowi pracownicy, to w LAWP równolegle dokonywano także oceny wniosków złożonych w ramach innych naborów, tj.: Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (w ramach naboru złożono ponad 500 wniosków), Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna (ponad 200 wniosków) oraz Działania 1.2 Badania Celowe (15 wniosków).

– Zwracam uwagę, że ocena w przypadku projektów inwestycyjnych/badawczych jest to ocena wymagająca większych nakładów pracy i czasu niż wnioski w przypadku Działania na finansowanie kapitału obrotowego – dodaje R. Małecki.

Kiedy wszystkie umowy zostaną podpisane?

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie planuje podpisać wszystkie umowy do końca bieżącego roku – zapewnia rzecznik UMWL i przypomina, że procedury przy dofinansowaniach unijnych są sztywno określone, dlatego ocena złożonych projektów w ramach naboru na finansowanie kapitału obrotowego podzielona jest na etapy: weryfikacji warunków formalnych i oceny. W związku z powyższym, każdy ze złożonych wniosków jest wnikliwie sprawdzany pod kątem kryteriów wyboru projektów Co do zasady, każdy wniosek wymaga uzupełnień z powodu brakujących załączników lub poprawy w zakresie wpisania błędnych danych, stąd terminy zakończenia weryfikacji i oceny przedłużają się w znacznym stopniu. Cała komunikacja z Wnioskodawcą prowadzona jest przez system LSI2014, a kolejne listy projektów wybranych do podpisania umów będą sukcesywnie publikowane na stronie rpo.lubelskie.pl.

– Każdy wnioskodawca, którego wniosek przejdzie pozytywną weryfikację zostanie zaproszony do podpisania umowy. Ci z Beneficjentów, którzy nie otrzymali w systemie LSI2014 żadnej wiadomości proszeni są o cierpliwość – kończy R. Małecki.BS

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here