Przedsiębiorcy muszą pamiętać o Rejestrze BDO

W spotkaniu udział wzięli: Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Radosław Kozak, Zastępca Dyrektora w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów oraz ich sprawozdawczość będą się odbywać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.


Obowiązkiem wpisu, zgodnie z ustawą o odpadach, objęci są przedsiębiorcy wytwarzający, transportujący odpady oraz prowadzący ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową oraz rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym uruchomionym przez Ministerstwo Środowiska w styczniu 2018 r. Integralną częścią BDO jest prowadzony przez marszałka województwa Rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

– Posiadanie takiej rejestracji będzie niezbędnym wymogiem. Chodzi o to, aby odpady wprowadzone do obrotu były oznaczone. Dzięki temu Ministerstwo Środowiska będzie wiedziało, co się z nimi dzieje – wyjaśnia Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa.

Do tej pory dokonano około 6 tysięcy wpisów do rejestru. – Szacujemy, że ta liczba w województwie lubelskim może wynieść blisko 20 tysięcy. Rejestr BDO jest publiczny. To o tyle istotne, że przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, będą mogli sprawdzić w BDO wiarygodność swoich kontrahentów – dodał dyrektor Radosław Kozak. KB