Przedstawiciel załogi odwołany

Jedna zmiana w radzie nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Walne zgromadzenie wspólników, a konkretnie prezydent Chełma, odwołał z jej składu Andrzeja Suskiego, wybranego do rady spośród załogi.

Rada nadzorcza MPGK, zgodnie z prawem, liczy sześć osób. Cztery powołuje właściciel, a konkretnie prezydent Chełma, dwie natomiast wybierają członkowie załogi. Jedną z nich był Andrzej Suski, zastępca kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta w spółce. W ubiegłym tygodniu walne zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o odwołaniu Suskiego z rady. To pierwszy taki przypadek od lat, by właścicieli spółki skorzystał z przysługującego mu prawa i usunął z rady przedstawiciela załogi.

Oficjalnego powodu tej decyzji nie znamy, natomiast jak udało się nam ustalić, na przełomie ubiegłego i bieżącego roku A. Suski miał złożyć wniosek o przejście na emeryturę. Po otrzymaniu odprawy emerytalnej został ponownie zatrudniony w spółce na dotychczasowym stanowisku.

Na najbliższą środę zostało zaplanowane kolejne posiedzenie rady nadzorczej. Ma ona zająć się przygotowywanym przez prezesa Marcina Czarneckiego nowym regulaminem organizacyjnym spółki. (s)