Przedszkola nie podrożeją

Na najbliższej sesji świdniccy radni podejmą uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z przedszkoli. Jak zaznaczają urzędnicy, nie oznacza to jednak podwyżek dla rodziców.


W porządku najbliższej sesji rady miasta znajdzie się kilka uchwał dotyczących miejskiej oświaty. Jedną z nich będzie uchwała dotycząca określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Jak zapewnia Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w świdnickim ratuszu, proponowane w uchwale zmiany nie oznaczają podwyżek dla rodziców.
– Można powiedzieć, że to kosmetyczne zmiany. Zapisy uchwały trzeba było dostosować do obowiązującej podstawy prawnej, ale zasadnicza treść, opłaty i zniżki nie zostały zmienione – wyjaśnia naczelnik Zapalska.
Tak jak do tej pory bezpłatne nauczanie w miejskich przedszkolach będzie realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą dodatkową godzinę rodzice zapłacą 1 zł. Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jeśli jest to trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny. 50-proc. ulga w opłatach przysługuje na drugie dziecko w rodzinie oraz jeśli dziecko ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.
Radni przegłosują także uchwałę, na podstawie której przyznawane są stypendia dla najlepszych uczniów. Tu również zmiany są w zasadzie kosmetyczne i wynikają z tego, że brzmienie uchwały trzeba było dostosować do nowej struktury szkół. Tak jak do tej pory o stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy mają bardzo dobre zachowanie, a także wysoką średnią, albo dobre wyniki na egzaminie kończącym szkołę lub są laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here