Przedszkolaki z ulgą

Rodzice Świdnickich maluchów będą mogli liczyć na niższe opłaty za przedszkola. Zasada jest jedna, im więcej dzieci uczęszczających do placówki, tym mniejsza stawka.
Ustawowo rodzice wszystkich dzieci chodzących do przedszkola nie płacą za pierwsze pięć godzin nauki ich pociech. W tym czasie ma zostać zrealizowana podstawa programowa. Opłaty są naliczane za to za każdą kolejną godziną, którą dziecko spędza w przedszkolu. W tej chwili jest to 1 zł. Wyjątkiem są sześciolatki, za ich naukę rodzice nie wnoszą opłat. Na ostatniej sesji, miejscy radni postanowili jednak odciążyć również opiekunów dzieci młodszych.
– To zmiana, z której mogą być zadowoleni nie tylko opiekunowie sześciolatków, ale także rodziny wielodzietne – mówi burmistrz Waldemar Jakson.
Zgodnie z nową uchwałą od początku roku 50-procentowa ulga została przyznana za drugie dziecko z rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego. Trzecia i kolejna pociecha z tego samego domu będzie chodzić do placówki już za darmo. Z opłat zostali zwolnieni również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego. Połowę zapłacą opiekunowie maluchów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania. (kal)