Przedszkole w Izbicy otwarte

30 sierpnia w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy w ramach „Dnia otwartych drzwi” zorganizowano zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich. – Były tańce, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne oraz mnóstwo niespodzianek – mówi Anna Orkiszewska z Przeszkola. Dyrektor placówki Halina Stepanów, a także jej pracownicy, dziękują za wspaniałą zabawę oraz liczne przybycie na zajęcia. (k)