Przedszkole nr 3 zyskało patrona

Przedszkole nr 3 przy ul. Kochanowskiego w Lublinie będzie nosić imię Marii Jankowskiej.

Tak zdecydowali na czwartkowej sesji miejscy radni na wniosek społeczności przedszkola. To dopiero druga tego typu placówka w Lublinie, która uzyskała swojego patrona. Pierwszą było Przedszkole nr 33 przy ul. Grażyny, które od kilku lat nosi imię Kubusia Puchatka.

Maria Jankowska żyła w latach 1878-1937, a od 1911 r. mieszkała w Lublinie. Z zawodu była lekarzem pediatrą, a z zamiłowania społecznikiem zaangażowanym m. in. w sprawy poprawy higieny wśród najuboższych, równouprawnienia kobiet, a także pomocy dzieciom. To właśnie z jej inicjatywy na działce, gdzie dziś znajduje się Przedszkole nr 3 powstał Dom Dziecka, który po jej śmierci otrzymał jej imię.

Podczas II wojny światowej w obiekcie tym mieściła się Ochronka nr 3, gdzie opiekę nad małymi dziećmi zapewniały m. in. harcerki Szarych Szeregów. W latach powojennych w miejscu ochronki utworzono Przedszkole Państwowe nr 3, które na początku lat 90-tych zostało przejęte przez samorząd i działa z powodzeniem do dziś.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here