Przekonują do inwestycji

Chociaż spółka PDCo nie ma obowiązku organizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin objętych projektem budowy kopalni Jan Karski, to chce poznać ich zdanie i rozwiać wątpliwości dotyczące inwestycji. Pierwsze konsultacje odbyły się w Cycowie. W tym tygodniu zaplanowano spotkania z mieszkańcami gminy Wierzbica i Siedliszcze.

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w Cycowie, uczestniczyło około 50 mieszkańców i samorządowców. Przedstawiciele spółki zapoznali ich z postępem prac przy projekcie Jan Karski. Mówili o korzyściach, jakie przyniesie tak duży zakład górniczy oraz o zagrożeniach i sposobie ich eliminowania. Scenariusz spotkań w Busównie w gminie Wierzbica (13 grudnia) i Kuliku w gminie Siedliszcze (14 grudnia) będzie taki sam. Mieszkańcy będą mieli okazję zadawania pytań i przekonają się, na jakim etapie jest inwestycja.
Spotkania konsultacyjne organizowane przez inwestora nie są obowiązkowe, ale wpisują się w międzynarodowe standardy i świadczą o poważnym traktowaniu mieszkańców gmin, na terenie, których spółka planuje swoje przedsięwzięcie. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i spełniając międzynarodowe standardy zaproponowaliśmy dodatkowe konsultacje dla nich – mówi Witold Wołoszyn z PDCo.
Formalne konsultacje, zgodnie z procedurą udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu, organizować będzie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, do której PDCO złożyła już kompletny raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po zatwierdzeniu tego dokumentu spółka będzie mogła wystąpić o koncesję na wydobycie węgla i przystąpić do projektowania i budowy nowej kopalni w Kuliku. (bf)