Przełącz się na gaz!

To bezpieczne, ekonomiczne, ekologiczne i wygodne w użytkowaniu paliwo  jest już we Włodawie.

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy – zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta – są następujące:

  1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
  2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej.
  3. Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
  4. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej.
  5. Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
  6. Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego.

Więcej informacji dostępnych  jest na stronie www.psgaz.pl w zakładce „Dla Klienta”.

Informacje z zakresu przyłączenia do sieci gazowej udzielane są też w Punkcie Informacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa w Urzędzie Miejskim we Włodawie, który jest czynny we czwartki w godz. 8.30 – 13.30,  nr tel. 609 909 890 oraz w Gazowni w Chełmie przy ul. Piwnej 5, tel. 81 72 32 380, e-mail: rdg.chelm@psgaz.pl.