Przepustka do pracy

Podczas konferencji „Atrakcyjna oferta wyboru dalszej drogi edukacyjnej efektem zmian w szkolnictwie zawodowym”, zorganizowanej przez lubelskiego kuratora oświaty Teresę Misiuk i prezydenta Chełma Jakuba Banaszka, został podpisany list intencyjny w obszarze współpracy Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A.

Porozumienie zakłada realizację projektu Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych, którego celem jest wzrost motywacji uczniów do rozwoju kompetencji zawodowych. Projekt oferuje możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się spółce węglowej czterem najlepszym absolwentom ZSEiT w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk.

Kluczowymi kryteriami są: wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskana średnia z przedmiotów zawodowych. Podpisane porozumienie stanowi ważną płaszczyznę współpracy szkoły z przemysłem i otwiera również możliwość uruchomienia programu stypendialnego dla wyróżniających się uczniów.

Sygnatariuszami listu intencyjnego są: Adam Partyka – zastępca prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i Jarosław Wójcicki – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. (km)