Przestępstwa nie stwierdzono

Prokuratura Rejonowa w Świdniku umorzyła postępowanie w sprawie świdnickiej firmy HTGI. Chodziło o domniemane przywłaszczenie przez jej zarząd składek na fundusz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę prawie 450 tys. zł.


Prokuratura Rejonowa w Świdniku na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadziła postępowanie dotyczące „zaistniałego w okresie od stycznia 2015 r. do września 2016 r. przywłaszczenia pieniędzy stanowiących składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych”. Pieniądze, a konkretnie 449 tys. zł, przywłaszczyć rzekomo miał zarząd spółki HTGI na szkodę około 100 pracowników. Jak wyjaśnia, Katarzyna Matusiak, szefowa Prokuratury Rejonowej w Świdniku, zdecydowano o umorzeniu postępowania w tej sprawie, ponieważ spółka popadła w finansowe kłopoty i w latach 2015-2016 nie uzyskała spodziewanych obrotów.
– Spółka nie mogła przywłaszczyć pieniędzy, których nie miała, stąd decyzja o umorzeniu postępowania. Jeśli chodzi kwestię zadłużenia zusowskiego i w funduszu ubezpieczeń zdrowotnych, to spółka podejmuje działania w celu jego spłaty. Sam ZUS wskazał, że jest możliwość ulgi i porozumienia z tą spółką, aby ta uregulowała zobowiązania na rzecz pracowników – mówi prokurator Matusiak. (w)