Przeszkolą i przeegzaminują

Od września w Zespole Szkół w Trawnikach będzie działał Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Będą przyjeżdżali tu pracownicy z całego regionu, żeby podnosić swoje kwalifikacje.
Dotąd WODiDZ miał swoją siedzibę w Puławach. Od nowego roku szkolnego przeniesie się do Trawnik w powiecie świdnickim. Żeby tak się stało, wcześniej porozumienie w tej sprawie musieli podpisać starostowie z całego województwa.
– Pracownicy Zespołu Szkół w Trawnikach brali udział przy powstawaniu WODiDZ i mają ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu kursów i szkoleń. Prowadzą w tej chwili najwięcej grup w całym województwie – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki. – Stąd decyzja o przeniesieniu ośrodka właśnie do Trawnik. Zgodę na zmianę jego lokalizacji wydał już kurator oświaty. Mamy również porozumienie w tej sprawie zatwierdzone przez władze wszystkich powiatów.
Ośrodek w Trawnikach zacznie działać od września. Jego zadaniem będzie organizowanie dokształcania teoretycznego dla młodych, jeszcze niepełnoletnich pracowników. WODiDZ organizuje również dokształcanie dla osób dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych czy kompetencji ogólnych. Zadaniem ośrodka będzie również przeprowadzanie egzaminów w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Ośrodek będzie również m.in. organizował kursy dla uczniów i nauczycieli, przygotowywał publikacje, współpracował z urzędami pracy i pracodawcami. WODiDZ w Trawnikach będzie również ściśle współpracował ze szkołami w całym województwie.
– Ośrodek formalnie ruszy od września, ale już na bieżąco kontaktuje się z placówkami oświatowymi. W tej chwili zbiera zgłoszenia i zapotrzebowania od szkół na kursy i kierunki dokształcania uczniów – dodaje Waldemar Białowąs. (kal)

Jakie kursy w Trawnikach?

W tej chwili już wiadomo, że w WODiDZ w Trawnikach będzie się można dokształcić w 11 zawodach. Ośrodek oferuje kursy na kierunkach: elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, cukiernik, sprzedawca, ślusarz, kucharz, elektryk, blacharz pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.