Przetarg na wielką drogę

Lubelski ratusz ogłosił przetarg na wykonanie jednej z większych inwestycji miejskich ostatnich lat – przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin. Zakres prac obejmie również przebudowę fragmentu ul. Wojciechowskiej, budowę dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Nałęczowską oraz przebudowę mniejszych ulic w okolicy planowanej inwestycji.
Inwestycja, dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, pochłonie 191 milionów złotych, z czego 155 milionów wyniosą środki unijne. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłosił przetarg 5 października. Potrwa on do połowy listopada.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zakłada, poza budową ponad 1,2 kilometra czteropasmowej jezdni, budowę ulic lokalnych – „serwisówki” od skrzyżowania ul. Przyjacielskiej z ul. Skromną w kierunku skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską wraz z sięgaczami oraz ul. Morelowej z sięgaczami od strony ul. Bohaterów Monte Cassino. Ul. Nałęczowska zostanie poprowadzona wiaduktem ponad przedłużeniem, z którym połączona zostanie dwiema estakadami.

Założenia przetargu zakładają też budowę ekranów akustycznych, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, nowych sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych, gazociągów czy oświetlenia.
Przetarg trwa do 15 listopada. Zakończenie samej inwestycji zaplanowano na lato 2018 roku. BCH