Jakie przetargi w kolejnych kwartałach?

II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec):
– Przebudowa skrzyżowania al. Lotników Polskich z ulicami Rejkowizna i Klonowa (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – 300 tys. zł
– Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego – 300 tys. zł
– Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych – 1,35 mln zł
– Budowa chodnika na ul. Kukuczki (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – 25 tys. zł
– Budowa chodnika wzdłuż ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego – 40 tys. zł
– Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Witosa – bocznej (wzdłuż budynku Witosa 1A) – 15 tys. zł
– Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Fabrycznej – 8 tys. zł
– Dokumentacja projektowa na rozbudowę odprowadzania wód deszczowych na osiedlu Olimpijczyków przy ul. B. Czecha – 20 tys. zł
– Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Brzegowej – 20 tys. zł
III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień):
– Rozbudowa Przedszkola nr 7 – 850 tys. zł
IV kwartał (październik, listopad, grudzień):
– Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Słoneczny Świdnik” przy ul. Fabrycznej – 6,5 mln zł
– Budowa krytej pływalni przy ul. Fabrycznej – 13,8 mln zł
– Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego – 150 tys. zł