Przetupiemy sporo grosza

Podział miliona zł na projekty kulturalne wzbudza niemałe emocje w lubelskich dzielnicach.

Przedstawiciele Lubelskiego Ruchu Miejskiego zwrócili się nawet do prezydenta Krzysztofa Żuka o dodatkowe informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków, które zwyciężyły w programie. Chcą też, żeby do publicznej wiadomości podano skład komisji dzielącej pieniądze, a na zakończenie programu upubliczniono sprawozdania finansowe.

– Poprosiliśmy o opublikowane podstawowych informacji na temat zakresu merytorycznego projektów, aby opinia publiczna miała świadomość, jakie projekty zostały poddane ocenie. W tej chwili, na podstawie samych, zdawkowych tytułów projektów, trudno wyrobić sobie na ten temat jakiekolwiek zdanie – tłumaczy Jacek Skiba z Lubelskiego Ruchu Miejskiego.

W tym roku komisja brała pod uwagę szczególnie te projekty, które dotyczyć miały wschodnich dzielnic miasta, a mimo to, jak wskazuje Lubelski Ruch Miejski, przy podziale środków najwięcej pieniędzy trafiło na Czuby i Czechów. Społecznicy domagają się opublikowania punktacji, jakie otrzymały poszczególne projekty zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu, a także wyjaśnienia zasadności dofinansowywania przez Miasto projektów o charakterze religijnym, w tym festynów parafialnych (które w przewidzianym do realizacji w 2020 roku programie Dzielnic Kultury zostały znacząco dofinansowane).

– Rekomendujemy też, dla zachowania wyższych standardów transparentności, podanie do publicznej wiadomości składu komisji konkursowej wraz z informacją na temat procedury jej powołania – obecnie te informacje są bardzo trudne do zlokalizowania przez zainteresowanych mieszkańców wśród rozlicznych zarządzeń Prezydenta Miasta Lublin; powinny znaleźć się one razem z regulaminem konkursu i kryteriami oceny wniosku tuż obok ogłoszenia o naborze ofert – mówi Jacek Skiba.

Dodatkowo LRM wskazuje na konieczność poinformowania rad dzielnic przez zwycięskie podmioty, które będą organizować poszczególne wydarzenia kulturalne o wcześniejszym podaniu ich terminów i miejsca. Domaga się również podania do publicznej wiadomości sprawozdań ze zrealizowanych projektów, aby opinia publiczna również mogła ocenić ich zasadność.

Czuby i Czechów zadowolone

W tym roku w miejskim programie „Dzielnice Kultury” pierwszeństwo miały projekty dotyczące wschodnich dzielnic Lublina. Docenione miały być głównie: Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Ponikwoda, Sławin, Sławinek, Szerokie, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce.

Mimo to najwięcej środków w programie zgarnął Czechów, bo 30 tys. złotych dofinansowania otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy Czechów – „Rondo” na X edycję projektu „Różny wiek, podobne pasje”.

Niewiele mniej, bo po 27 tys. trafiło do dzielnicowych domów kultury na Czubach („Błonie”, „Skarpa”, Łęgi” „Ruta”). Domy kultury na Czubach otrzymały też środki na wakacyjne programy edukacyjne. 27 tys. otrzymała także lubelska fundacja „Sztukmistrze” na „Dzielnicowe Laboratorium Kultury”.

Kasa na pikniki

Sporo środków przeznaczonych zostanie też na dzielnicowe pikniki – po raz IV odbędą się Spotkania w Kulturze Słowian na Słomianym Rynku w dzielnicy Kalinowszczyzna (18 tys. zł.). Środki przyznano też na parafialny Festyn Rodzinny „Rodzinalia” na Bazylianówce (16 tys. zł.). 8 tysięcy złotych otrzyma parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Pawła II na „Festyn Rodzinny ze Świętym” Janem Pawłem II, a 10 tys. złotych parafia pw. św. Maksymiliana na dzielnicowy festyn.

III Bronowicki Piknik Rodzinny. Natomiast Miejska Gala Patriotyczno-Kulturalna w Roku 100-lecia Urodzin Świętego Jana Pawła II i 30-lecia Parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie została wsparta 25 tys. złotych., 5 tys. otrzyma festyn dzielnicowy „XIX Dzień Węglina”, 14 tys. Festyn Międzynarodowy „Dzień Orderu Uśmiechu Czuby Lublin 2020 – edycja X”, a organizowany przez oo. kapucynów festyn rodzinny na Poczekajce otrzyma 16 tys. złotych.

Sporo będzie się działo także w samych dzielnicach. Na Ponikwodzie odbędą się Teatralne Spotkania (15 tys. zł.), a także spotkania w ramach cyklu „Magiczna Ponikwoda – między pokoleniami, między kadrami” (4 tys.), czy działania w ramach projektu „Twórcza Ponikwoda” (20 tys. zł).

W dzielnicy Szerokie realizowane będą np. zajęcia w ramach programu „Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie” (10 tys. złotych) czy „Szerokie kadry Szerokiego” (4 tys. złotych).

W dzielnicy Dziesiątej Fundacja Nieprzetartego Szlaku zorganizuje spotkania artystyczne (15 tys. zł.) i „Zimę na Dziesiątej” II edycja (4 tys.). Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja zorganizuje w mieście Kalejdoskop kultury 2020 (15 tys.), Akademię Inspiracji 2020 (15 tys.), Młodzi dla Lublina 2020 (15 tys.).

Emilia Kalwińska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here