Przewodniczące rady zniszczyły protokół?

W gminie Sawin wciąż jest niespokojnie. W czwartek burzliwie było na wspólnym zebraniu komisji rewizyjnej i budżetowej. Po zakończeniu obrad przewodnicząca komisji budżetu Marianna Błaszczuk i przewodnicząca rady gminy Joanna Rzepecka miały zniszczyć projekt protokołu z posiedzenia. Wójt o sprawie powiadomił prokuraturę.

Opozycja w radzie gminy Sawin, mimo że od wyborów samorządowych upłynęło ponad półtora roku, w dalszym ciągu nie może pogodzić się z ich wynikiem. Radni, jak rzucali, tak rzucają kłody pod nogi wójta Dariusza Ćwira.
Do kolejnego konfliktu doszło 16 czerwca, podczas połączonego posiedzenia komisji rewizyjnej i budżetowej. Oprócz radnych, członków komisji, w obradach uczestniczyli m.in.: wójt Ćwir, skarbnik Agnieszka Nowosad i sprawujący obsługę prawną urzędu mecenas Piotr Mroczkowski. Zebranie było nagrywane, a dodatkowo jeden z urzędników protokołował przebieg posiedzenia. Jak mówi wójt Ćwir, dyskusja była bardzo burzliwa, a po jej zakończeniu przewodnicząca komisji budżetowej Marianna Błaszczuk oraz przewodnicząca rady gminy Joanna Rzepecka miały zniszczyć projekt protokołu, sporządzony przez pracownika urzędu.

– Zniszczony dokument został zabezpieczony w kopercie, opatrzonej moim podpisem oraz skarbnika, sekretarza i protokolanta – opowiada Dariusz Ćwir. – Uznaliśmy, że o sprawie należy powiadomić prokuraturę, bo naszym zdaniem mogło dojść do przestępstwa niszczenia dokumentów.
Co warte podkreślenia, radni z komisji budżetowej, jak mówi D. Ćwir, w czerwcu spotkali się już po raz trzeci. Kolejne zebranie odbyło się w piątek, 17 czerwca. Za jedno posiedzenie każdy z członków komisji dostaje 160 zł. – Piątkowe obrady nie były wpisane do planu pracy komisji. Będziemy analizować, czy radnym należy się za nie dieta – mówi wójt. – Nie może być tak, że w jednym miesiącu komisja zbiera się dwa, trzy czy nawet cztery razy. Wygląda to tak, jakby komuś zależało przede wszystkim na diecie, dlatego też będziemy starali się zmienić system wynagradzania radnych i ustalimy stałe ryczałty miesięczne, niezależnie od ilości posiedzeń. (ptr)