Przewodniczący zabiega o Graniczną

Na ostatniej sesji rady powiatu krasnostawskiego przewodniczący Marek Nowosadzki po raz kolejny zwrócił się z apelem, by do inwestycji zaplanowanych na 2018 rok dołączono modernizację ulic Granicznej i Tokarzewskiego wraz budową chodnika.

Problem modernizacji ulic Granicznej i Tokarzewskiego podnoszony był na sesjach rady powiatu od początku odrodzenia się krasnostawskiego samorządu. Zapytania i interpelacje w tej sprawie były zgłaszane przez kilku radnych powiatowych, m.in. na sesjach w maju 2011 r., lipcu 2013 r., listopadzie 2013 r., czy we wrześniu 2014 r. – Ponadto 16 września 2014 roku skierowaliśmy do zarządu powiatu wniosek o ponowne rozpatrzenie propozycji umieszczenia do tzw. „schetynówki” na rok 2015 sieci dróg na terenie miasta Krasnegostawu, Chmielnej, Granicznej, Tokarzewskiego i Sobieskiego, uzasadniając tym, że na drogach tych jest duże natężenie ruchu i znajduje się tam szereg zakładów pracy. Zarząd propozycje te jednak odrzucił.
– A należy podkreślić, że stan techniczny tych ulic, a zwłaszcza Granicznej i Tokarzewskiego, jest bardzo zły i stanowi zagrożenie dla poruszających się po nich pieszych, rowerzystów czy pojazdów mechanicznych – mówił na ostatniej sesji Marek Nowosadzki, przewodniczący rady powiatu. Nowosadzki przypomniał, że drogi te są jednymi z najczęściej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych w mieście, stanowią dojazd do dużych osiedli Chmielna I, Chmielna II, Serbinów oraz do osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych przy tych ulicach. Znajdują się tam też duże zakłady pracy, Energoremont, Ciepłownia Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Lecznica dla zwierząt „Eskulap” i wiele innych, do których klienci mają utrudniony dostęp. – W imieniu mieszkańców tych ulic, ale także wszystkich użytkowników tych dróg proszę o podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie przebudowy tych dróg w 2018 r. W przypadku negatywnej odpowiedzi na moją interpelację proszę o realne przedstawienie perspektywy rozpoczęcia tego zadania w najbliższym czasie. Proszę o podanie realnego czasu, roku, kiedy będzie rozpoczęta ta inwestycja – apelował na sesji Nowosadzki. Przewodniczący prosił też o informację, czy i kiedy były prowadzone rozmowy zarządu powiatu z miastem Krasnystaw w sprawie ewentualnego współfinansowania inwestycji. (kg)