Przybędzie żołnierzy

Radni z entuzjazmem przyjęli uchwałę umożliwiającą budowę bloków wojskowych przy ul. Trubakowskiej. Mieszkania wojskowe powstaną wkrótce także przy ul. Lubelskiej.

Przyjęta przez radnych uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje 2,29 ha terenów wojskowych przy ul. Trubakowskiej. Grunty te przeznaczone mają być na cele mieszkaniowe z usługami. Z takim wnioskiem zwróciła się do chełmskiego ratusza Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.
– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa zwróciła się do nas w tej sprawie w trybie pilnym – mówił wiceprezydent Józef Górny. – Wojsko chce budować bloki. Ma to związek z planowaną dyslokacją wojskową na nasz teren. Już jesienią wojsko ma budować mieszkania przy ulicy Lubelskiej, w miejscu dawnego ośrodka kucharzy.
Radni z entuzjazmem odnieśli się do wojskowych planów i jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. (mo)