Przybyło profesorów i doktorów

Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński wręczył 9 dyplomów doktora habilitowanego i 19 nominacji na stanowisko profesora. Nominacje nauczyciele akademiccy odebrali 24 października. Uroczystości odbyły się w auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego.


– Właśnie państwo, jako młodzi ludzie nauki, mogą podejmować i promować w swojej pracy badawczej i dydaktycznej różnorakie zagadnienia wpisujące się w prowadzenie szeroko rozumianego dialogu i w rozwijanie współpracy w duchu wzajemnego poszanowania – podkreślał ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL.

Podczas uroczystości 53 młodych naukowców odebrało także dyplomy doktorskie i złożyło ślubowanie. 31 osób reprezentowało Wydział Teologii, 9 – Wydział Nauk Społecznych, 6 – Wydział Nauk Humanistycznych, 4 – Wydział Filozofii oraz 3 – Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji. (EM.K.)