Przyjęli uchodźców, zapłacą za ich śmieci

Chełmski ratusz wzywa mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach ukraińskich uchodźców, do uiszczenia za nich opłaty śmieciowej. Mają na to czas do końca czerwca inaczej muszą liczyć się z karami. Chełmianie, którzy udzielili wojennym uciekinierom gościny, są zdegustowani. Urzędnicy tłumaczą, że śmieci przybyło i trzeba za to zapłacić.

Na stronie chełmskiego ratusza pojawił się komunikat w sprawie opłaty „śmieciowej” z apelem do mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców do swoich domów po wybuchu wojny na Ukrainie. W komunikacie czytamy, że właściciel nieruchomości, który korzystał ze świadczenia pieniężnego w formie refundacji kosztów za przyjęcie uchodźców pod swój dach (40 zł dziennie za osobę) ma obowiązek uwzględnić w deklaracji śmieciowej również obywateli Ukrainy, którym zapewnił zakwaterowanie. Urzędnicy przypominają, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Chełmie wynosiła do 31 stycznia 2023 r. – 10,90 zł za osobę miesięcznie, natomiast od 1 lutego 2023 r. stawka ta wynosi już 19 zł. W komunikacie czytamy: „…Osoby, które nie dopełniły powyższego obowiązku proszone są o dobrowolne zaktualizowanie danych w swoich deklaracjach do końca czerwca bieżącego roku. Po tym czasie będą z urzędu wszczynane postępowania podatkowe w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować również nałożeniem przez Straż Miejską mandatu karnego w wysokości 500,00 zł. Powyższe działania spowodowane są nagłym wzrostem wytwarzanych odpadów zmieszanych z terenu miasta Chełm po wybuchu wojny na Ukrainie. Pozyskane środki z naliczonej opłaty będą wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Pojawienie się komunikatu wzbudziło emocje wśród chełmian, których temat dotyczy.

– Dostałem smsa, że powinienem się zgłosić na ul. Wołyńską celem uzupełnienia deklaracji śmieciowej – mówi jeden z Czytelników, który zadzwonił w tej sprawie do naszej redakcji. –  Przez pół roku gościłem u siebie trzy Ukrainki – babcię i mamę z córką. Nie miałem z tego tytuły żadnych zysków. Pieniądze, jakie otrzymywałem z miasta, przeznaczałem na zakup żywności oraz opłacenie rachunków – w tym czasie miałem wyższe opłaty za wodę i prąd. Nikt nas wówczas nie informował, że powinniśmy więcej płacić za śmieci.

Urzędnicy potwierdzają nam, że chełmianie, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców i skorzystali z refundacji kosztów z tego tytułu a nie uiszczali za nich opłaty śmieciowej, będą teraz musieli te zaległości uregulować.

– Jest to pierwsza część całego procesu, w której ujęte są wyłącznie nieruchomości jednorodzinne, następnym krokiem będą pozostałe nieruchomości – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Co istotne, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie pobierali świadczenia pieniężnego, a przyjmowali uchodźców (na zasadach hotelarskich – sami uchodźcy płacili za pobyt), również powinni złożyć deklaracje. W przypadku podmiotów, które charytatywnie pomagały uchodźcom, możliwe jest złożenie wniosek o umorzenie zaległości – każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Śmieci przybyło lawinowo

Z analizy przygotowanej przez Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Chełm wynika, że do lutego 2022 r. MPGK co miesiąc odbierał z terenu Chełma średnio 691,98 ton odpadów zmieszanych. Od marca 2022 roku, tj. po inwazji Rosji na Ukrainę i przybyciu do Chełma wojennych uchodźców ta ilość wzrosła do średnio 852,20 ton, tj. o 160,22 ton. Przy stawce 806,20 zł za tonę odpadów odebranych przez MPGK oznacza to wzrost miesięcznych kosztów odbioru odpadów o 129 174,20 zł, a w okresie marzec-grudzień 2023 r. to w sumie 1 291 742,01 zł (te liczby nie obejmują odpadów z „Punktów pomocy uchodźcom” na dworcu PKP, hali MOSiR, hali byłego Tesco, które MPGK obsługiwało w ramach usług dodatkowych, wykonywanych poza umową z miastem, a których odbiór częściowo był refundowany przez wojewodę).

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wynika z kolei, że wnioski o dofinansowanie za przyjęcie uchodźców złożyło 215 właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. Tymczasem tylko 13 z nich w swoich deklaracjach śmieciowych uwzględniło swoich ukraińskich gości.

Ale – jak zapowiadają urzędnicy – obowiązku aktualizacji deklaracji śmieciowych nie unikną również mieszkańcy bloków, którzy gościli w swoich mieszkaniach wojennych uchodźców. Na nich czas przyjdzie jesienią.

Do tematu wrócimy. (mo)

News will be here