Przyklepali dojazdówkę

Mieszkańcy ulic Kazimierza Wielkiego i Rusałki chcą wybudować drogę dojazdową do posesji. Zadeklarowali już wkład własny na zadanie. Resztę ma dołożyć miasto.

Skrzyknęli się i na początku czerwca złożyli wniosek na budowę drogi dojazdowej do posesji, położonych przy ul. Kazimierza Wielkiego, częściowo przy ul. Rusałki i Pszennej, w ramach inicjatywy lokalnej. Koszt inwestycji to 178 tys. zł, z czego wkład własny mieszkańców wynosi 26 700 zł (15 proc.). Pozostałe 151 300 zł zostanie zabezpieczone w budżecie miasta na 2017 rok. Na poniedziałkowym (1 sierpnia) posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm radni zgodzili się na takie rozwiązanie.
– Pod wnioskiem podpisało się 96 osób. Realizacja tego zadania posłuży mieszkańcom i wpłynie pozytywnie na jakość ich życia – mówi Danuta Domańska, dyrektor Biura Inwestycji Miejskich.
W ramach inicjatyw lokalnych udało się zmodernizować wjazd do bloku i przebudować odwodnienie budynku przy ul. 11 Listopada 6B. Zadanie wyceniono na prawie 20 tys. zł. Niedawno wyłoniony został też wykonawca boiska przy ZSO nr 8 (przedsięwzięcie w ramach budżetu obywatelskiego) i bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (w ramach inicjatywy za około 120 tys. zł). O zadanie zabiegał w ubiegłym roku Społeczny Komitet Budowy Kompleksu Sportowego przy ZSO nr 8, za pośrednictwem stowarzyszenia „Aktywna Ósemka”. Całość inwestycji wykona firma Eurocourt z Radomia. (pc)