Przyroda wygrała z biznesem

Przeciwnicy budowy stacji górą

Ratusz odmówił spółce Delta-K wydania decyzji środowiskowej, która umożliwiłaby budowę stacji paliw na ul. Willowej, nieopodal Ogrodu Botanicznego UMCS.


– 3 kwietnia wydano odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Willowej w Lublinie głównie ze względu na możliwe negatywne oddziaływania na znajdujący się w sąsiedztwie Ogród Botaniczny UMCS – poinformowała Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.
Taka decyzja zaskakuje inwestora, tym bardziej, że uzyskał on pozytywne opinie co do planowanego przedsięwzięcia z Sanepidu (2016) i – po uzupełnieniu raportu – od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (2017). Na niekorzyść spółki działali natomiast przeciwnicy inwestycji, zwłaszcza lokalni mieszkańcy uznani za stronę oraz rada dzielnicy Sławin. W sprzeciwie podnoszono obawy o pogorszenie jakości powietrza, również zwiększenie hałasu i ruchu samochodów w okolicy.
Jednak miejscy urzędnicy twierdzą, że kluczowe dla sprawy okazały się nie tyle opinie Sanepidu czy RDOŚ, ale przedstawicieli UMCS i dyrekcji Ogrodu Botanicznego. Zwrócili oni szczególną uwagę na bogactwo flory i fauny Ogrodu, w tym cenne gatunki chronione, będące źródłem obserwacji i badań naukowych. – Budowa stacji wiązałaby się z wykonywaniem głębokich wykopów, w celu umieszczenia zbiorników na paliwa czy sieci gazowej oraz wodociągowej, kanalizacyjnej i zbiorników retencyjnych. Mogą mieć one wpływ na zmianę stosunków wodnych nie tylko w miejscu inwestycji, ale i w dalszej odległości, zmieniając warunki dla roślin, a także wieloletnich drzew i krzewów znajdujących się na terenie ogrodu – argumentuje Olga Mazurek-Podleśna, dodając że ogród botaniczny to jedna z form ochrony przyrody wymieniona w ustawie. – A ta ochrona polega ona m.in. na zakazach dotyczących zmiany stosunków wodnych oraz m.in. zanieczyszczenia ziemi, wód i powietrza w jego sąsiedztwie – dodaje przedstawicielka ratusza. BCH