Przyrzeczenie harcerzy

Uroczyste przyrzeczenie złożyli harcerze przyjęci w poczet 4 DH „Skapirzaki” im. T. Kościuszki, działającej przy Szkole Podstawowej w Dubience.

Podstawą przynależności przyszłych harcerzy był egzamin przed komisją w składzie: hm. Ryszard Nagrodzki, phm. Czesław Fura i sam. Martyna Łukawska.
Opiekę nad drużyną sprawuje pwd. Dorota Ulanicka. (mg)