Przyrzekali na sztandar

Pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Chełmie złożyli ślubowanie.

Spośród dziesięciu klas, które w tym roku rozpoczęły naukę w „Ekonomach”, aż pięć to klasy mundurowe, dlatego na tę uroczystość zaproszono przedstawicieli chełmskich służb mundurowych – policji, zakładu karnego, straży pożarnej, straży granicznej i wojska. Tydzień wcześniej uczniowie klas wojskowych – 2CT i 2DT – również złożyli przysięgę i zostali pasowani na elewa. Uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Kazimierza w Chełmie.
– Jestem bardzo dumna z tych klas – mówi Edyta Chudoba, dyrektor „Ekonomów”. – Każda z nich jest objęta patronatem którejś ze służb mundurowych, a zajęcia zawodowe prowadzą oficerowie. Ich uczniowie kształcą w sobie nie tylko szacunek do munduru, ale też postawy patriotyczne i obywatelskie. Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli w przyszłości, już po maturze, będę chcieli kontynuować naukę w tych kierunkach. (w)