Przyszli wynalazcy?

Za nami okręgowy etap 36. edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Tym razem rozegrał się w murach ZSE i III LO w Chełmie. To konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych sprawami postępu technicznego i wynalazczości.


W szranki stanęło sześć chełmskich szkół, które wystawiły trzyosobowe drużyny. Najlepsi okazali się uczniowie ZSBiG: Aleksandra Cichosz, Anna Rękas i Dawid Palat i to oni będą reprezentować region chełmski w finale centralnym olimpiady. Drugie miejsce zdobyła drużyna II LO w Chełmie, a trzecie Zespół Szkół Technicznych w Chełmie
Organizatorem etapu szkolnego i okręgowego jest „RKTiR” Stowarzyszenie Edukacyjno-Techniczne w Chełmie. Sponsorem naszej Olimpiady jest również Firma „Pro-Project”, której właścicielem jest Henryk Kartaszyński. (mg)