PSL przeciw reformie

Krytycznie na temat planowanej reformy edukacji wypowiedzieli się w ubiegły piątek posłowie i samorządowcy PSL. 25 listopada w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca planowanych przez rząd PIS zmian w systemie edukacji.

 

Wzięli w niej udział Krzysztof Hetman – szef ludowców na Lubelszczyźnie, Tadeusz Sławecki – doradca Rzecznika Praw Dziecka i członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Janusz Marzęda – wójt gminy Niedźwiada. W przedstawionym stanowisku ludowcy stanowczo sprzeciwiają się zmianom w edukacji. Według nich reforma podyktowana jest głównie względami politycznymi i nie uwzględnia wyników takich badań, jak choćby test PISA, w którym polscy gimnazjaliści zajęli jedno z czołowych miejsc w Europie. – Wydłużenie czasu nauki w liceach nie może odbywać się kosztem licznej grupy nauczycieli gimnazjalnych. 8 lat w jednej szkole to stagnacja – argumentują posłowie PSL i dodają, że podczas przygotowywania reformy nie uwzględniono faktu jakim jest trudny wiek dorastającej młodzieży. – Uczniowie w trudnym wieku nie znikną z systemu, a jak wykazują badania IBE największe problemy i najwięcej negatywnych zachowań występuje w 5. i 6. klasie szkoły podstawowej.

8-letnie szkoły powszechne to nie tylko marnotrawstwo dotychczas zainwestowanych w oświatę środków (według informacji Związku Gmin Wiejskich RP 9% samorządów spłaca jeszcze kredyty zaciągnięte na budowę gimnazjów) ale też likwidacja miejsc pracy, o które tak trudno na terenach wiejskich – dodają posłowie PSL.
Wskazują też, że likwidacja gimnazjów na wsiach to również zabieranie jednych z nielicznych w tych rejonach ośrodków kulturotwórczych. Na prowincji wiele niewielkich szkół niepublicznych prowadzonych jest przez małe stowarzyszenia i teraz, w wyniku reformy, zostaną one zlikwidowane ze szkodą dla lokalnego środowiska. – Proponujemy wstrzymanie przez MEN proponowanych zmian w polskiej oświacie, dokonanie wszechstronnych analiz efektywności aktualnego systemu i rzetelnego, z użyciem profesjonalnych narzędzi badawczych, zdiagnozowania jego mocnych i słabych stron w celu zaplanowania rozwoju jego potencjału oraz zmian w obszarach, które tego wymagają, z pewnością przede wszystkim w obszarze szkolnictwa zawodowego – podsumowują swoje stanowisko lubelscy ludowcy.(EM.K.)