Psycholog wróci do pracy?

Sąd Pracy nakazał Marcie Klasurze, dyrektor II LO, nawiązać stosunek pracy z psycholog, której skończyła się umowa terminowa. Szkoła ma wypłacić też odszkodowanie.

Psycholog była zatrudniona w II LO od 2 września 2013 roku. Pracowała na pół etatu. Co roku dyrektor szkoły, jak się okazało wbrew przepisom, nawiązywał z nią kolejną nową umowę o pracę na czas określony, zamiast bezterminowej umowy o pracę. Ostatnia wygasła 31 sierpnia 2016 roku, a dyrektor Marta Klasura uznała, że nie będzie jej przedłużać. Psycholog odwołała się do sądu pracy. Nieprawomocny wyrok zapadł w kwietniu. Szkoła ma nawiązać z kobietą nowy stosunek pracy i wypłacić jej odszkodowanie w wysokości 1 638 zł za czas, w którym pozostawała bez pracy.
Marta Klasura zapowiada, że złoży odwołanie do Sądu Okręgowego w Lublinie. (ptr)