Ptasia grypa dotarła do Żółkiewki

Małgorzata Kalinowska, powiatowy lekarz weterynarii w Krasnymstawie, wydała rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu krasnostawskiego. Wszystko przez wykrycie ogniska choroby na terenie Żółkiewki. Do odwołania drób musi pozostać w zamknięciu.

Zgodnie z rozporządzeniem wokół miejsca, w którym wykryto ptasią grypę, wyznaczono strefę o promieniu 3 km objętą zakażeniem. Obejmuje ona miejscowości: Adamówka, Huta, Rożki, Rożki Kolonia, Średnia Wieś, Wola Żółkiewska, Wólka Żółkiewska, Zaburze, Żółkiew Kolonia, Żółkiew Wieś oraz Żółkiewka w gminie Żółkiewka.

– W strefie tej nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami – informuje Małgorzata Kalinowska, powiatowy lekarz weterynarii w Krasnymstawie. – Nakazuje się też niezwłoczne zgłaszanie wszelkich przypadków znalezienia martwych ptaków oraz usuwanie zwłok drobiu.

Lekarz zaleca też niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu czy innych ptaków oraz ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych. Ważne jest też, by osoby wchodzące na teren gospodarstwa, czy też z niego wychodzące, stosowały środki bezpieczeństwa biologicznego, takie jak maty dezynfekujące, a także odkażali ręce i obuwie. W strefie objętej zakażeniem zakazuje się również przemieszczania drobiu, transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni (chyba, że dostanie się zgodę powiatowego lekarza weterynarii). Nie można organizować targów, wystaw, pokazów czy konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, czy też polowań na ptaki łowne. Rozporządzenie obowiązuje do odwołania. (kg)