Ptasia grypa w Izbicy i Żółkiewce

Fatalne informacje dotarły do nas w piątek po południu. W gminach Izbica i Żółkiewka natrafiono na chore na ptasią grypę kury i kaczki. To piąte i szóste ogniska zarazy w województwie lubelskim, a siódme w Polsce.

Nowe ogniska ptasiej grypy potwierdziły służby weterynaryjne województwa lubelskiego. Wirusa szczepu H5N8 wykryto u kaczek i kur w dwóch gminach powiatu krasnostawskiego. – To piąte i szóste potwierdzone ogniska ptasiej grypy w województwie lubelskim. Tym razem w miejscowościach Wólka Orłowska w gminie Izbica oraz Olchowiec Kolonia w gminie Żółkiewka. Przygotowywane jest rozporządzenie wojewody lubelskiego, które wyznaczy strefy zapowietrzenia i zagrożenia – poinformował Marek Wieczerzak, rzecznik wojewody lubelskiego.

Służby zareagowały na miejscu wystąpienia wirusa bezpośrednio po otrzymaniu sygnału. – Trwa ustalenie czy kolejne ogniska grypy mają związek z poprzednimi wykrytymi w tym województwie – powiedział w TVP główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka. – Nasze działania są natychmiastowe, a my nauczeni wieloletnim doświadczeniem dysponujemy harmonogramem tych działań. Natychmiast w województwie zwoływany jest sztab zarządzania kryzysowego. Zwykle w miejsce ogniska jedzie również przedstawiciel kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii. Procedury są natychmiast wdrażane – zaznaczył.

Wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie poinformował, że odkryte w powiecie krasnostawskim ogniska ptasiej grypy są „drobne”. Na szczęście wirus H5N8 nie zaatakował hodowli, a wyłącznie ptaki przyzagrodowe.

Występujący w Polsce szczep wirusa H5N8 nie zagraża ludziom. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca jednak częste mycie rąk po kontakcie z ptactwem jak również niespożywanie takiego mięsa przed obróbką termiczną. Od początku roku w Polsce stwierdzono siedem ognisk ptasiej grypy. Jedno w Wielkopolsce, pozostałe w województwie lubelskim. (kg)

Główny Lekarz Weterynarii (GLW) przypomina, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego GLW przypomina o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem, stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

GLW Przypomina też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. Śmiertelność wśród ptaków chorych na H5N8 sięga 100 procent.