Puchar Juniorów

(1 października) Na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Chełmie w Kumowej Dolinie rozegrano IV Puchar Juniorów. Rywalizowali zawodnicy z maksymalnie 3-letnim stażem w PZŁ.

 

Strzelano zmodyfikowaną wersję wieloboju myśliwskiego – trzy konkurencje strzeleckie: oś myśliwską, zająca i rogacza/lisa. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 250. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Mirosław Sawicki, łowczy okręgowy PZŁ w Chełmie. Obowiązki sędziego głównego pełnił Mirosław Kabała, na poszczególnych osiach sędziowali: „na osi” – Lucjan Podwalny, Marian Tomków „na zającu Sławomir Kończyński, Stanisław Kasperski „na rogaczu/lisie Mirosław Sawicki. Pomoc medyczną zabezpieczał Jerzy Wojciech Suchodół. Nad sprawnością maszyn i urządzeń czuwał Zbyszek Świszcz. Obsługę sekretariatu zapewnili: Edyta Nowosadzka i Jarosław Dąbrowski.
Wyniki: 1. Jacek Pcion 234 pkt., 2. Piotr Poźniak 181 pkt., 3. Leszek Ligaj 178 pkt., 4. Przemysław Kuryś 155 pkt., 5. Marcin Kata 135 pkt., 6. Rafał Kornas 131 pkt.
Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy. Nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów otrzymali wszyscy startujący zawodnicy i organizatorzy. Zawody sponsorowali: „Szkółka Wnukowie”, Mundury – Ostrowski Lublin i KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

Ładne byki dewizowców

Myśliwy dewizowy Duńczyk Jorgen Hensen w obwodzie łowieckim nr 167 dzierżawionym przez KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, 27 września pozyskał jelenie byki. Wieniec w formie szesnastaka NOK, masa tuszy 152 kg.
Myśliwy dewizowy Fin Ville Kotka, w obwodzie łowieckim nr 167 dzierżawionym przez KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie 24 września pozyskał jelenie byki. Wieniec w formie szesnastaka NOK, masa tuszy 146 kg.

Wsiedlenia kuropatw

Koło Łowieckie nr 1 „Szóstak” w Lublinie wygrało konkurs przeprowadzony przez Zarząd Główny PZŁ „Program poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji kuropatwy” i otrzymało 600 szt. kuropatw w ramach odtwarzania i reintrodukcji gatunku w obwodach łowieckich nr 113 i nr 128. Autorem i głównym koordynatorem wykonania projektu był Andrzej Miturski. Wprawdzie kuraki Koło miało otrzymać dopiero na wiosnę, ale nadwyżki hodowlane w OHZ PZŁ spowodowały, że otrzymano je już teraz i w sobotę 1 października b.r. trafiły do łowisk. Zarząd Koła dziękuje kolegom Michałowi Brońskiemu, Andrzejowi Gołębiowskiemu, Mateuszowi Iwankowi, Bogusławowi Janocińskiemu, Michałowi Nowickiemu, Stanisławowi Plechawskiemu, Józefowi Polakowi, Waldemarowi Szczepanikowi, Mariuszowi Wnukowi, Andrzejowi Zakrzewskiemu i Pawłowi Zakrzewskiemu za pomoc i zaangażowanie w wypuszczaniu kuropatw.

Spotkanie z kulturą łowiecką

Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 23 „Szarak” w Chełmie spotkali się z gimnazjalistami z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie. Tematem przewodnim była kultura łowiecka, tradycje, obyczaje i zwyczaje, gwara i sygnały łowieckie. Przedstawiono zagadnienia związane z językiem łowieckim, sygnałami, ceremoniałem myśliwskim, kultem świętego Huberta i zwyczajami łowieckimi. W spotkaniu z gimnazjalistmi uczestniczyli: Krzysztof Wojciechowski – prezes koła, Ryszard Suszyński – kierownik
Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Brzeźnie oraz Kacper Zieliński.

Jubileusz „Szóstaka”

(24 września) Koło Łowieckie nr 12 „Szóstak” w Lublinie obchodziło uroczystości 60-lecie utworzenia. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podedwórzu, z udziałem sygnalistów Zespołu RDLP w Lublinie, pocztu sztandarowego. Na mszę przybyli myśliwi z rodzinami, sympatycy łowiectwa, delegacje zaprzyjaźnionych ościennych kół łowieckich i goście. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się do Wisznic, gdzie spotkanie kontynuowano w Karczmie Góralskiej.
W okręgu chełmskim Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 138 (teren gminy Siedliszcze). Zarząd koła: Bogdan Piech – prezes, Sławomir Leśniewski – łowczy, Marian Bieniek – wicełowczy, Arkadiusz Mackiewicz – sekretarz i Krzysztof Borowski -skarbnik. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Jan Piotrowski.

Wsiedlenie bażanta

Kolejne koło wsiedlało bażanty w łowiska. Tym razem KŁ 81 „Sarna” w Gorzkowie kupiło w hodowli bażantów Wygnanowie 200 bażantów łownych. Kuraki zostały wypuszczone w łowisko w okolicy w miejscowości Baranica. Kuraki zostały zaszczepione w hodowli szczepionką uodporniającą na ptasie choroby. Przygotowując łowisko przestrzelano znacznie lisa i inne drapieżniki, a w miejscu wpuszczania bażantów wyłożono karmę w postaci mieszanek zbóż i kukurydzy. W okresie adaptowania się w nowym środowisku prowadzony będzie przez myśliwych monitoring łowiska. W akcji wsiedlenia uczestniczyli myśliwi z KŁ nr 81 oraz ich pociechy. Bażanty zostały wypuszczone w łowisko w bardzo dobrej kondycji fizycznej bez oznak stresu. (m)