Rachunki do wszelkiej potęgi

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni analizowali sytuację gospodarczą naszego kraju oraz wpływ matematyki na życie codzienne.


18 września w Instytucie Matematyki UMCS rozpoczęło się 8. Forum Matematyków Polskich. To cykliczne spotkania matematyków pracujących zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, zajmujących się różnorodną tematyką naukową. Gościem specjalnym tegorocznej edycji był profesor Efim Zelmanov z University of California w San Diego – laureat Medalu Fieldsa, uznawanego wśród nagród i wyróżnień matematycznych za odpowiednik Nagrody Nobla. Było to pierwsze wystąpienie matematyka tej rangi we wschodniej części naszego kraju.
Tematem wiodącym konferencji był problem „W jaki sposób współczesne banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe mogą i powinny wspierać wzrost gospodarczy, nie zapominając o lokalnych potrzebach rozwoju gospodarczego”. Na konferencję zgłoszono łącznie 176 artykułów naukowych.
W konferencji wzięli udział zarówno wybitni przedstawiciele nauki, jak i praktyki, w tym m.in. prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz i prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej obecnej kadencji. MG