Rączy Jeleń

6 maja Koło Łowieckie nr 3 „Jeleń” w Lublinie obchodziło jubileusz 90-lecia swojej działalności. Uroczystość zainaugurowano mszą św. polową przy udziale zespołu sygnalistów w intencji myśliwych, ich rodzin, bezpiecznych łowów oraz w intencji zmarłych kolegów myśliwych. Cześć oficjalną i biesiadną zorganizowano w pałacu w Wierzchowiskach. Po wystąpieniach prezesa Koła Wojciecha Kraski oraz gości przedstawiciel wojewody lubelskiego przekazał okolicznościowy dyplom i podziękowanie. Uczestnikom spotkania wręczono pamiątkowe znaczki jubileuszowe. (m)